یکی از مفاهیمی که دانش  آموزان با آن دچار مشکل می شوند ، مفهوم فناوری است . چندین تعریف برای فناوری استفاده می شود که می توان به موارد زیر اشاره کرد :

1 - کاربرد علم برای زندگی بهتر است .

2 - ساخت ، بهینه سازی ، کاربرد  و دانش ابزارها ، ماشین ها ، روش ها ، سیستم ها و فنون برای حل مسائل و رسیدن به هدف

3- کربرد عملی دانش در یک موضوع خاص

در این فعالیت می توانید به نمونه ای از کاربرد علم و مفهوم فناوری اشاره شود .

علم : زمانی که سرعت هوا ( یا مایع ) افزایش یابد فشار هوا ( مایع) کاهش خواهد یافت (قانون برنولی )


بقیه در ادامه مطلب

 

 فناوری : کاربرد این علم در موارد مختلف از قبیل :

1-طراحی و ساخت شکل بال هواپیما ( برای بالا رفتن هواپیما )

2 - طراحی و ساخت اسپری آب برای پودر کردن هوا ( اتمیزه کردن )

3 - طراحی و ساخت پیستوله برای پاشش رنگ

4 - طراحی و ساخت کاربراتور خودرو برای ترکیب سوخت و هوا

5 - طراحی و ساخت فشار سنج برای اندازه گیری فشار

6 - طراحی و ساخت بادبان ها برای حرکت قایق ها


دانش آموزان می توانند با راهنمایی شما همکاران یکی از این فناوری ها را بکار گیرند و وسیله بسازند

- ساخت و آزمایش یک پیستوله

- آزمایش یک کاغذ با دمیدن هوا بر روی سطح آن

- ساخت هواپیماهای کاغذی با بالهای متفاوت