تاریخ : 2 آذر 1392 | 23:27 | نویسنده : رضا رضایی
بنا بر اعلام دفتر تالیف کتابهای درسی فنی و حرفه ای و کار و دانش:

 به اطلاع دبیران محترم کاروفناوری پایه هفتم می رساند که ارزشیابی پیشنهادی دفتر تالیف کتابهای درسی فنی وحرفه ای وکاردانش برای کتاب کاروفناوری پایه هفتم درجلسه  مورخ 92/8/19 شورایعالی آموزش وپرورش پذیرفته ومصوب شد. بر این اساس این درس در پایه هفتم آزمون پایانی ندارد وارزشیابی مستمر و به صورت عملی وعملکردی می باشد.برای اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب راهنمای معلم درهمین وبلاگ مراجعه نمایید.