X
تبلیغات
زولا

جواب بحث گروهی کتاب حرفه وفن سال اول راهنمایی

بحث گروهی صفحه ۳

۱- انسان برای حل چه مشکلی عینک را اختراع کرد؟

برای حل مشکلات بینایی ومشکلات وبیماری های چشم انسان

۲- چرا آن را به این شکل ساخت ؟

چون به راحتی روی چشم قرار بگیرد

۳- دانش واطلاعات خود را از کجا به دست آورد؟

از راه تحقیق - جستجو - کاوش - مطالعه

۴- برای ساخت عینک از چه موادی استفاده کرد؟

از فلز - شیشه - پلاستیک

۵- از چه ابزاری برای ساخت آن استفاده کرد؟

از انواع وسایل وماشین آلات پیشرفته

۶ - چه مراحلی را برای ساخت آن طی کرد؟

تحقیق ومطالعه - طراحی - جمع آوری مواد وابزار ساخت عینک - تولید - آزمایش


بحث گروهی صفحه ۱۰

خودکار شما از چه اجزایی درست شده است؟

لوله - نوک - جوهر - لوله وسط - سر خودکار 

آیا میان اجزاء آن ارتباط وجود دارد؟

بله

این خودکار از چه موادی درست شده است؟

مواد پلاستیکی یا فلزی

اجزاء آن را با اجزاء فازنما مقایسه کنید کدام یک ساده تر است؟

خودکار نسبت به فازنما ساده تر است چون از اجزای کمتری ساخته شده وکار ساده تری انجام می دهد


بحث گروهی صفحه ۲۳

آیا می توان هر یک از ابزار برقی را یک سیستم نامید؟ یک محصول فناوری چه طور؟

بله چون این وسایل از اجزای مختلف ومرتبط به هم ساخته شده اند وهر کدام کاری انجام می دهند

هر کدام یک محصول فناوری نیز هستند زیرا ساخته ی دست انسان می باشند


بحث گروهی صفحه ۳۳

بسیاری از بیماری ها بر اثر رفتارها وعادت های ناسالم ایجاد می شوند تصویر زیر زنجیره ی رفتارهای سالم وناسالم را نشان می دهد حلقه های خالی آن را پر کنید

کسب افتخار - سلامتی - طول عمر - جوانی

خوب حرف نزدن - به خوبی غذا نخوردن - ریختن دندان ها


بحث گروهی صفحه ۴۶

۱- چرا به جنگل طلای سبز می گویند ؟

زیرا جنگل فایده واهمیت بسیار زیادی در زندگی انسان دارد و ارزش آن از طلا هم بیشتر است به علت تهیه چوب - تصفیه هوا - منبع غذایی برای انسان - زیبایی محیط زیست و..................

وچون رنگ درختان سبز است به آن طلای سبز می گویند.


بحث گروهی صفحه ۱۲۶

یک کشاورز خوب باید دارای خصوصیات زیر باشد حال اگر کشاورزی یکی از این ویژگی ها را نداشته باشدبا چه مشکلاتی روبرو می شود؟

۱- توانایی برنامه ریزی دقیق برای بهره برداری مطلوب از زمین آب و سرمایه.

اگر توانایی برنامه ریزی نداشته باشد نمی تواند به طور دقیق به کشاورزی بپردازد و ازآب - سرمایه وزمین به خوبی نمی تواند استفاده کندوباعث اتلاف وهدر رفتن آنها می شود.

۲- شناخت آفات وخطراتی که محصولات کشاورزی را تهدید می کند.

در اثر نا آشنایی با آفات و خطرات محصولات وی در خطر نابودی قرار می گیرد ونمی تواند این عوامل را ازبین ببرد وباعث خسارت او می شود پس با شناخت آفات راه مبارزه با آن را می داند وضرر نمی کند

۳- آگاهی از ویژگی های گیاهانی که کشت می کند.

اگر آگاهی کامل با نوع محصول ومحیط کشت آن داشته باشد با انتخاب مناسب محصول مناسب را درمحیط مناسب وسازگار می کارد ونتیجه دلخواه را می گیرد.

۴- آگاهی از ویژگی های آب و هوایی منطقه ای که در آن کشاورزی می کند.

با آگاهی از ویژگی های آب وهوایی محصول مناسب را در زمان مناسب می کارد تا محصول بیشترین بهره را از نور - گرما - سرما - باران وآب ببرد وتولید او افزایش یابد.


بحث گروهی صفحه ۱۴۲

۱- گوشت چه حیواناتی در ایران به عنوان غذا مورد مصرف قرار نمی گیرند؟چرا؟

گوشت حیوانات حرام گوشت چون ایران کشور مسلمانی است وخوردن گوشت حیوانات حرام گوشت وحیوانات گوشت خوار در اسلام حرام است  مثل گوشت خوک


بحث گروهی صفحه ۱۴۵

۱- با ایجاد چه شرایط و عواملی می توانیم حداکثر استفاده از پرورش دام ببریم؟

دامداری مدرن - رعایت بهداشت در دامداری - استفاده از دانش جدید - تغذیه مناسب دام - اصلاح نژاد

۲- چرا انسان مجبور است در پرورش حیوانات از دانش وعلوم جدید استفاده کند؟

زیرا جمعیت دنیا هر روز بیشتر می شود ودامداری سنتی نمی تواند جوابگوی نیاز غذایی مردم باشدبه همین دلیل باید از روش های جدید برای نگه داری دام ها استفاده شود تا تولیدات زیاد شود