X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

جواب بحث گروهی کتاب حرفه وفن سال دوم راهنمایی

بحث گروهی صفحه ۴

به نظر شما چرا انسان همیشه در حال طراحی وساخت فناوری های جدیدی مانند ماهواره های 

مخابراتی ،قطار های سریع السیر،وسایل پزشکی پیشرفته و................. است ؟

زیرا انسان همیشه سعی می کند که زندگی بهتر وراحت تری داشته با شدومشکلات زندگی خود را با

پیشرفت فناوری خود حل کند.


بحث گروهی صفحه ۱۱

به نظر شما آیا درخت یک سیستم است؟

بله درخت یک سیستم پیچیده ی طبیعی است که از قسمت های مختلفی ساخته شده است


بحث گروهی صفحه ۱۴

۱- رعایت نکردن موارد ایمنی هنگام مصرف برق چه پیامد هایی دارد؟

 باعث برق گرفتگی - سوختگی و آتش سوزی و حتی مرگ می شود

۲- برای پیشگیری از خطر های احتمالی برق چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟

 استفاده از وسایل ایمنی وعایق - استفاده ازابزار کار مناسب و رعایت نکات ایمنی کاربا برق

۳- برای پیشگیری از خطر های احتمالی برق چه وسایلی را می شناسید؟

 ابزار عایق وایمنی مثل انبردست - نوارچسب - فازمتر - فیوز


بحث گروهی صفحه ۱۵

چرا بدنه ی فلزی بعضی از وسایل برقی مانند ماشین لباس شویی را از طریق سیم به لوله ی آب

وصل می کنند؟

چون لوله های فلزی آب به زمین وصل هستند با اینکار می توان سیم اتصال به زمین ایجاد کرد ودر

صورت ایجاد مشکل در سیم کشی فیوز باعث قطع برق می شود


بحث گروهی صفحه ۴۱

۱- آب مورد نیاز انسان وسایر جانداران چگونه تامین می شود ؟

از طریق باران - رودخانه - چشمه - چاه - قنات

۲- آیا همه ی موجودات زنده در هر جا و به آسانی به آب سالم دسترسی دارند؟

 خیر


بحث گروهی صفحه ۴۳

۱- نقش هر فرد در کاهش و افزایش آلودگی آب ها چیست؟

هر فرد باید در نگه داری وآلوده نکردن آب به نوبه ی خود تلاش کند تا آب سالم در اختیار سایر موجودات وانسان ها قرار داشته باشد

۲- چگونه می توان از مصرف بی رویه آب جلوگیری کرد؟چند راه حل پیشنهاد کنید.

با بهینه مصرف کردن آب - استفاده از وسایل بهینه سازی مصرف آب - آموزش به کودکان - تعمیر کردن شیر های آب - و.....................


بحث گروهی صفحه ۴۷

۱- به نظر شما در تصاویربالا کدام یک از رفتارها سالم وکدام یک ناسالم است؟

خوردن پفک و چیپس رفتار نا سالم

خوردن صبحانه رفتار سالم

شستن دست ها رفتار سالم

اسراف آب رفتار نا سالم

ریختن زباله رفتار نا سالم

ایجاد آلودگی صوتی رفتار ناسالم

۲- عادات ورفتارهای خود،افراد خانواده دوستان وآشنایان رابررسی کنید وفهرست رفتارهای نا سالم آنها را تهیه ودر دو ستون کم خطر وپرخطر تقسیم بندی ودرمورد آنها گفتگو کنید.

این کار باید توسط شما دانش آموزان انجام شود


بحث گروهی صفحه ۴۷

به نظر شما سیگارکشیدن از رفتارهای ناسالم کم خطر است یا پرخطر؟ چرا؟ 

ناسالم پرخطر - زیرا هم برای فرد مضر است هم برای اطرافیان ودر آینده باعث اعتیاد - مریضی - وبسیاری عوارض دیگر می شود


بحث گروهی صفحه ۴۸

چه تصمیم ها و رفتارهایی در سنین نوجوانی می تواند سلامت نوجوان را به خطر اندازد؟

دوستی با افراد ناباب وداشتن رفتارهای ناسالم وپرخطر - اعتیاد - درس نخواندن وگزش نکردن به

صحبت ها ونصایح پدر ومادر ومعلمین


بحث کنیدصفحه ۵۱

آیا برای درمان همه ی بیماری ها باید دارو مصرف شود؟

 خیر بعضی از بیماری ها با استراحت خوب می شوند مثل سرما خوردگی

زیان های استفاده بی رویه از داروها چیست؟

وابسته شدن به دارو یا اعتیاد به دارو - خنثی شدن اثر دارو - ایجاد عوارض منفی در بدن


بحث گروهی صفحه ۱۳۲

آیا می دانید آلودگی غذاهای غیرخانگی بیش تر از غذاهای خانگی است؟ در مورد آن بحث کنید

بله غداهای غیر خانگی ممکن است بصورت غیربهداشتی تهیه شوند وهم چنین دارای روغن - نمک وقند زیادی هستند - ممکن است سرخ کردنی باشند یا از مواد اولیه نا مرغوب تهیه شده باشند


بحث گروهی صفحه ۱۳۵

خوراکی ها ومواد غذایی آماده که اغلب توسط دانش آموزان به صورت میان وعده مورد استفاده قرار

می گیرد چه شرایطی باید داشته باشد؟

باید مغذی باشند - نیاز روزانه غذایی فرد را تامین کنند - حاوی مواد غذایی مختلف باشند - سالم و بهداشتی باشند - درخامه تهیه شده باشند


بحث گروهی صفحه ۱۳۸

۱- کدام یک از وسایل ومواد موجود در آشپزخانه ممکن است ایجاد خطر کند؟

انواع کارد وچاقوی موجود در آشپزخانه - اجاق گاز - اشیاء داغ - وسایل برقی - چرخ گوشت

۲- چگونه می توان از این خطرات جلوگیری کرد؟

 با ایجاد محیطی امن در آشپزخانه - دور کردن وسایل خطر زا از دسترس کودکان

۳- در صورت بروز حوادث در آشپزخانه چه کارهایی باید انجام داد؟

باید بدون دست پاچگی وبا خونسردی کمک های اولیه را در مورد حادثه دیده انجام داد ویا در صورت نیاز فرد آسیب دیده را به مراکز بهداشتی برد.


بحث گروهی صفحه ۱۸۷

نگه داری گاو میش شتر واسب در چه مناطقی از ایران بیشتر است ؟ چرا ؟

 گاومیش در مناطق جنوبی به علت مرطوب بودن و گرمسیری بودن آن جا

شتر در مناطقی مرکزی وجنوبی به علت کویری بودن

اسب در مناطق کوهستانی وسردسیر


بحث گروهی صفحه ۱۹۶

فردی در نظر دارد به یک مسافرت دو ماهه ی علمی واکتشافی در مناطق کویر وگرم وخشک برود

به نظر شما باتوجه به این که وی به هیچ گونه وسایل سرد کننده مانند یخچال دستری ندارد:

۱- چه مواد غذایی ای می تواند به همراه خود ببرد؟

مواد غذایی که کنسرو شده باشند - مواد غذایی خشک شده - مواد غذایی استریلیزه شده

۲- چگونه می تواند مواد غذایی مانند شیر گوشت وبعضی از میوه ها را در این مدت به طور سالم

نگه داری و مصرف کند؟

با روش استریلیزه کردن - با روش خشک کردن - با روش انجماد - با روش کنسرو کردن 


بحث گروهی صفحه ۲۰۴

- چرا پنیر  را در آب نمک نگه داری میکنند ؟

به علت نرم شدن وگرفتن طعم مطبوع و برای اینکه مدت نگه داری آن نیر بیشتر شود

- چرا شیر استریلیزه را می توان خارج از یخچال نیز نگه داری کرد ؟

چون کلیه میکرب های بیماری زا وغیر بیماری زای موجود در شیر نابود شده وهیچ عامل فسادی در شیر باقی نمانده است.